Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Съобщение

           Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, за периода до 13 април 2020 г. училището преустановява извършването на административни услуги, свързани с издаване на дубликати на документи за завършена степен на образование и/или документи за придобита професионална квалификация, както и на други удостоверителни документи. Дубликати на документи за завършена степен на образование и/или документи за придобита професионална квалификация ще се издават по изключение, само когато това е от особено важен интерес за лицата и забавянето на издаването ще доведе до значителни щети за тях или сериозно накърняване на интересите им. В този случай заинтересованите лица заявяват желаната услуга чрез лицензиран пощенски оператор или на имейла на училището, като обосновават неотложната си нужда от издаването му в този момент и задължително оставят телефон за връзка. Заявления, които не са мотивирани ще бъдат разглеждани след отмяна на извънредното положение в Република България. Заявителите, чиито искания са уважени ще получат искания документ от служител на училището, след предварително уговорени дата и час, без да бъдат допускани до помещенията в сградата на ПГТС „ Арх. Йордан Миланов“-град Перник

         Всички новопостъпили документи в училището ще се разглеждат след 13 април 2020 г., ако извънредното положение не бъде продължено. По изключение, ще се образуват преписки и разглеждат документи, само когато това е от изключителна важност за лицето, което ги е подало.

Кой е тук

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia