Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

ПРОЕКТ "Ученически практики"

5Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан Миланов" –гр. Перник се работи по  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Ученическа практики от специалност Електрически инсталации в реална работна среда се провеждат в Топлофикация – Перник АД. Ръководител на практикантите е г-жа Ана Борисова, наставник е г-н Георги Трохаров, а учениците са от 11г и 10 г клас– специалност Електрически инсталации.

Програмата на практиката е разработена съвместно с представители на Топлофикация – Перник АД, в зависимост от конкретните условия на реалната производствена среда, и е предпоставка за постигане и надграждане на практическите знания и умения.

За повече информация по проекта посетете http://upraktiki.mon.bg/?m=12

1.1

2.1

3.1

4.1

6

8

9

10

Кой е тук

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia