Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Проекти

ПРОЕКТ "Ученически практики"

31632070 597239663972124 4417257212624240640 n

 Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан Миланов" –гр. Перник се работи по  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Ученически практики от специалност Строителство и архитектура в реална работна среда се провеждат във фирма КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД. Ръководител на практикантите е инж, Златка Александрова наставник е г-н Олег Данчев Тодоров, а учениците са от10б, 11 б и клас 12 б – специалност Строителство и архитектура.

Основната цел на практиките е подобряването на качеството на професионалното образование и обучение на учениците и успешната реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реалните условия подпомагат учениците за успешното реализиране в областта на строителството .

За повече информация по проекта посетете http://upraktiki.mon.bg/?m=12

Прочети още: ...

ПРОЕКТ "Ученически практики"

5Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан Миланов" –гр. Перник се работи по  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Ученическа практики от специалност Електрически инсталации в реална работна среда се провеждат в Топлофикация – Перник АД. Ръководител на практикантите е г-жа Ана Борисова, наставник е г-н Георги Трохаров, а учениците са от 11г и 10 г клас– специалност Електрически инсталации.

Програмата на практиката е разработена съвместно с представители на Топлофикация – Перник АД, в зависимост от конкретните условия на реалната производствена среда, и е предпоставка за постигане и надграждане на практическите знания и умения.

За повече информация по проекта посетете http://upraktiki.mon.bg/?m=12

Прочети още: ...

ПРОЕКТ "Ученически практики"- ВЕЛЕС ЕООД

received 1657982700955912Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан Миланов" –гр. Перник се работи по  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Ученически практики от специалност Интериорен дизайн в реална работна среда се провеждат в Мебелен магазин ВЕЛЕС ЕООД. Ръководител на практикантите е г-жа Евгения Кънчева, наставник е г-н Асен Костадинов Величков, а учениците са от11а клас – специалност Интериорен дизайн.

Основната цел на практиките е подобряването на качеството на професионалното образование и обучение на учениците и улесняване на достъпа от училището към работното място за успешната реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реалните условия подпомагат учениците за успешното реализиране в областта на производството на мебели и използването им в интериора.

За повече информация по проекта посетете http://upraktiki.mon.bg/?m=12

Прочети още: ...

ПРОЕКТ "Ученически практики"

Професионална гимназия по техника и строителство "Арх. Йордан Миланов" –гр. Перник се включи в  ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

Ученически практики в реална работна среда се провеждат в следните фирми:

  1. Кабелна телевизия Кракра АД Перник - 10 ученика от специалност Компютърна графика
  2. Мебелен магазин ВЕЛЕС ЕООД - 6 ученика от специалност Интериорен дизайн
  3. Строителна фирма КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ЕООД - 5 ученика от специалност Строителство и архитектура
  4. Топлофикация - Перник АД - 5 ученика от специалност Електрически инсталации
  5. Фирма НЕВИС ЕООД - 3 ученика от специалност Парково строителство и озеленяване
  6. Фирма Флора-МК ЕООД - 3 ученика от специалност Парково строителство и озеленяване

Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и да се адаптира професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Очаква се постигането на следните резултати:

• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса;

• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда;

• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда.

Конкретните цели на проекта са:

1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса.

2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална работна среда.

За повече информация по проекта посетете http://upraktiki.mon.bg/?m=12

Кой е тук

В момента има 88  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia