Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Издаване на европейско приложение на свидетекство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Професионална гимназия по техника и строителство

“Арх.Йордан Миланов”

 

    гр.Перник       2303                                                                076 / 67 00 10

   кв.”Мошино”                                                                факс: 076 / 67 07 80

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. 1.Наименование на административнатауслуга.

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

 1. 2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административенакт.

Закона за професионалното образование и обучение (Чл. 38, ал. 6)

Закон    за    предучилищното    и    училищното    образование    (чл.    133,    ал.    3)

 1. 3.Орган,койтопредоставяадминистративнатауслуга/издаваиндивидуалния административенакт

Директор на институцията.

 1. 4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаванена индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:

- Подаване на заявление в институцията, провеждала обучението. В случай, че институцията, издала оригиналния документ е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация. Заявлението може да се изтегли от тук.

  Европейското приложение на свидетелство за професионална квалификация е освободено от графичен дизайн (ОГД) и се издава от институцията, провеждала обучението, а в случай, че тя е закрита, от институцията, където се съхранява задължителната документация.

  То се подпечатва в съответствие с изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

Европейското приложение на свидетелството за професионална квалификация се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение 2 от Наредба

№ 8/2016 г.

 1. 5.Начини на заявяване на услугата.


Лично или чрез пълномощник.

 1. 6.Информация за предоставяне на услугата по електроненпът.

Услугата не се предоставя по електронен път.

 1. 7.Срок на действие на документа/индивидуалния административенакт.

Безсрочен

 1. 8.Такси или цени.

Не се дължат

 1. 9.Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянетона услугата.

Национална агенция за професионално образование и обучение Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

 1. 10.Ред,включителносроковезаобжалваненадействиятанаорганапо предоставянето науслугата.

Отказът    за    издаване    на    европейското    приложение   на    свидетелство    за професионална квалификация се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

 1. 11.Електронен адрес за предложения във връзка суслугата.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

/електронен адрес на институцията/

 1. 12.Начини на получаване на резултата отуслугата.

Лично или чрез пълномощник.

Кой е тук

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia