Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство след 7-ми клас

Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство след завършен 7-ми клас ще се проведе на 20.06.2023г. от 9.00ч. Учениците да се явят в сградата на ПГТС "Арх.Й.Миланов" в 8.00ч.

Материали необходими за изпита:

палитра1. Линия-50 см.

2. Молив НВ

3. Гума

4. Острилка

5. Темперни или водни бои

6. Четки за рисуване

7. Пергел

8. Палитра

Размера на листа за работа е 35/50 и се осигурява от училището!

ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Оценката от положен изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство участва в балообразуването на две от специалностите в нашето училище- „Интериорен дизайн“ и „Компютърна графика“.

Изпита е анонимен и практически, с продължителност от 5 астрономически часа. В деня на изпита се тегли изпитен вариант, по който учениците работят. Всеки вариант съдържа две задачи, като ученика сам избира по коя от тях да работи:

1.Проект за фигурална композиция

Ученика избира между две зададени теми. Трябва да нарисува картина по избраната от него тема. Картината трябва да съдържа поне три човешки фигури разположени в среда, отговаряща на темата. Материалите за рисуване са темперни или акварелни бои, цветни моливи, пастели.

Оценява се това, доколко композицията отговаря на зададената тема, вярната форма и пропорции на човешките фигури , разположението на плановете в картината, избора на цветове и качество на изпълнение на задачата.

2.Проект за декоративна композиция

Задачата представлява проект с декоративно предназначение- десен, декоративно пано и др. , който се изпълнява в квадратна мрежа.

Ученика получава указания как да разположи мрежата в листа и какъв да бъде размера на квадратите и. В зависимост от поставената задача , в квадратите се рисуват стилизирани изображения или геометрични фигури , които се подреждат според видовете симетрия- успоредно пренасяне ( във всеки квадрат се рисува едно и също изображение), огледална симетрия (изображенията са поставени огледално в два съседни квадрата) и кръгова симетрия . Използването на цветовете може да бъде свободно или в посочена гама (топла или студена). Композицията може да бъде отворена или затворена.

Оценяват се , доколко композицията отговаря на поставената задача, правилното композиране и разчертаване на квадратната мрежа, вярното построяване на стилизираните образи, избора на цветове и разпределението им в проекта, качеството на изпълнение на задачата. Работи се с темперни или акварелни бои.

УЧЕНИКА ИЗБИРА ДА НАРИСУВА САМО ЕДИН ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ!!!

Кой е тук

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia