Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Училищни документи

Училищни документи

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за опазване на МТБ в училище

Правила за пропускателния режим в ПГТС "Арх.Й.Миланов"

Етичен кодекс

План за квалификация на педагогически специалисти за учебна 2018-2019г.

Годишен план за дейността за учебна 2018/2019г.

Критерии и процедура за отпускане на средства за карта за пътуваме на ученици от ПГТС "Арх. Й. Миланов"

План за действие при подготвен или извършен терористичен акт и критичен инцидент, учебна 2018/19г.

План на училищния координационен съвет за дейностите по превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище по изпълнение на механизма за противодействие на тормоза и насилието, учебна 2018/19г.

Политики за противодействие на тормоза и насилието в училище

Правилник за общите изисквания по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана при труд, обучение и възпитание.

Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика в училище, учебна 2018/2019г.

Програма за превенция на ранното отпадане от училище

Стратегия за развитие на училището

Кой е тук

В момента има 74  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia