Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През 2021г. ПГТС "Арй.Й.Миланов" взе участие в проекта на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

example poster React EU 1

 

Кой е тук

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia