Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Указания за изпълнение на дейностите по проект ОУД 2

От началото на втория учебен срок на учебната 2019/2020година в ПГТС „Арх.Й.Миланов“  стартират дейности по проект „Образование за утрешния ден“. В училището започнаха занимания по интереси по дигитални умения, като част от цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Дейност 6: „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)“ на проекта BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  за учебната 2020 / 2021 г.

   

Сформирани клубове: 

1. Компютърни умения

2. Дигитални умения

3. Тримерно моделиране

I. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

II. Платформа на проекта – https://oud.mon.bg

III. ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 6

Приложение 1 – Декларация за информирано съгласие

Приложение 3 – Анкетна карта за участие

Приложение 4 – Анкетна карта за мнение на учениците за участието им в проекта

IMG 3010IMG 3011IMG 3007IMG 3013IMG 3014IMG 3021IMG 3019206069029 1175288002945106 3837287540642725510 n20210628 08571820210628 09001920210628 09005420210628 090109

206647142 481232032977324 163967418088527559 n1206647142 542099156907436 2656778594850570443 n

206122095 852119305655314 4928061409103124976 n206801256 790887231789727 4630177467206564703 n

207574695 837154827185100 7436358532391767162 nsnimka

izgled 211111521225izgled 3pozicia11pozicia2pozicia12pozicia3

 

 

 

Кой е тук

В момента има 141  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia