Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

Проекти

Проект Ученически практики-2

През учебната 2022/2023г. ПГТС „Арх.Й.Миланов“ продължава за работи по проект Ученически практики-2.

Ученически практики от специалност "Интериорен дизайн" в реална работна среда се провеждат във фирма Мебелна къща "Велес " ЕООД. Ръководител на практикантите е г-жа Кънчева, а учениците са от 11 а клас. Основната цел на практиките е подобряването на качеството на професионалното образование и обучение на учениците и успешната реализация на трудовия пазар. Придобитите професионални компетентности в реалните условия подпомагат учениците за успешното реализиране в областта на дизайна - аранжирането и обзавеждането на различни помещения на жилищните и обществени сгради, работа с различни каталози на фирми предлагащи мебели на българския пазар, работа с клиенти и други дейности с които се занимава мебелна къща "Велес".

Ученически практики от специалност "Компютърна графика" в реална работна среда се провеждат в Телевизия „Кракра“ АД и Български пощи-Перник. Ръководители на практикантите са г-н Григоров и г-жа Николова, а учениците са от 11 в клас. Основната цел на практиките е контраста между придобитите умения в учебния процес и реалните условия за работа в електронните медии. Скоростта и отговорността, с която се пристъпва към работа в реалната работна среда допринася изключително за сформиране на професионални умения и компетентности.

319579704 527886172711222 5345856548060039803 n322668660 616758526799080 7045954714799721182 n322970204 1320550338741617 8903659585972157483 n323595294 919037056125623 6273442389825756747 n325842641 567626178560893 957145222913038384 n325916107 3017021145266526 2045945068287850827 n326244844 1672869759803423 3800759835311151567 n326291925 2276151802559509 6665520234800642792 n326349304 709888200841804 1556797050806163183 n326407775 872351720757617 2142131568056222241 n326454777 466664698827264 2718287419004567296 n322628814 1589555278165977 161479629665620359 n323076563 721720265916003 4807587389510119419 n319831093 5717547494988405 230735389211708784 n13456789101112131416171920232422viber изображение 2023 01 30 08 51 07 499viber изображение 2023 01 30 08 51 33 523viber изображение 2023 01 30 08 51 33 573viber изображение 2023 01 30 08 51 33 631viber изображение 2023 01 30 08 51 33 682viber изображение 2023 01 30 08 51 33 907viber изображение 2023 01 30 08 51 07 835viber изображение 2023 01 30 08 51 07 972viber изображение 2023 01 30 08 51 08 043viber изображение 2023 01 30 08 51 33 233viber изображение 2023 01 30 08 51 33 383viber изображение 2023 01 30 08 51 33 480viber изображение 2023 01 30 08 51 33 73921821viber изображение 2023 01 30 08 51 33 278viber изображение 2023 01 30 08 51 32 506viber изображение 2023 01 30 08 51 34 028viber изображение 2023 01 30 08 51 33 907viber изображение 2023 01 30 08 51 09 325viber изображение 2023 01 30 08 51 32 552viber изображение 2023 01 30 08 51 32 784viber изображение 2023 01 30 08 51 32 842viber изображение 2023 01 30 08 51 32 939

Учебна практика в реална работна среда на учениците от 11а кл. в мебелна къща „Велес“ – Фаза 2

277027174 337643275053258 1302794903921102600 n277834044 404964918207921 611698041874230135 n277924617 1286217521907857 3632570299501789303 n278050279 525515752454289 8068720062763460305 n278263030 957010848292881 3198579586008781848 n278060239 1357175898116991 1930254080680403875 n278147641 519175199854913 5360170961913662375 n278568523 5229660467090376 4053432160219264167 n279445969 3070032743312702 3886603588027582744 n279479640 693190068679307 6810026942108222475 n279576197 1015455732426717 8621230794771008391 n279742311 372854941523692 1271458866111505526 n279748010 477177734184817 7683401998764693369 n284455960 711112876623674 8115668991035968969 n285263045 752609319114627 642835991304327089 n286402595 704550844162897 1552411275560891363 n287064773 1780908722249494 9066382366208140157 n290143823 784052019627149 4965646061237762220 n290597786 1063358061285171 4415065240050311993 n290597786 1063358061285171 4415065240050311993 n278180833 513024000482765 1832300921316588791 n278031503 295341116091464 4003075553851295867 n285985837 747908299578342 2930845479577672258 n286453100 595130438789937 5370284728707721607 n286871688 404043061642406 7832712358231077670 n289049969 2055390127974825 3976889095866527233 n

Учебна практика в реална работна среда на учениците от 11в кл. в Кабелна телевизия „Кракра“ – Фаза 2

291001128 2207735976056749 8487485101400779040 n291321235 2207735999390080 7356292417988187994 n291338841 2207735986056748 1180264165084644691 n291352822 2207736106056736 4738186643487861600 n291362545 2207735979390082 4155747868938472185 n291685714 2207735982723415 695531346639424113 n284103046 761519281527895 6529466779718337366 n285417564 544305590692718 3483911306447123035 n286494700 410413910999673 7557530054290475882 n286728451 341850158023179 2355166020201447402 n287304309 7507839115955299 1902011972800184635 n290424164 1222468715261096 5768208431189983483 n291023368 3310505642516606 8452727928265357074 n290570427 3245357815786576 4724980030609056224 n290812674 1020520185302034 333545450293477294 n290860950 424312019570536 8985686493273065377 n290869036 1064332807849517 1166931466898107550 n290913623 1395333634298130 8547646582478256196 n290931401 773222163690669 2068312116905875519 n290939003 5237876819601079 4775141862406814424 n290975593 727505158469681 1493459619706179110 n290953171 573588431047438 1458032278867768506 n290505790 379145650773234 4203871064844756952 n290576133 1138120047045310 7293868418076726232 n290440182 1100133370712470 7182903071453252168 n290799337 752686086179677 269926399932125538 n291147512 456051116345063 4805865054889119605 n291384881 719605439154006 348935149076407904 n291067759 1943519785838465 811725686535871356 n290632707 548479590277874 3551796782906950214 n290498295 562106895405247 550211255538184938 n

ПГТС "Арх. Йордан Миланов"  участва по Проект BG05M20P001-2.015-0001 „Ученически практики-2“

ученически практикиучебно тренировъчна фирма

Регионална програма "Работа в екип-най-важният урок на бъдещето" 2022 година

Регионална програма "Работа в екип-най-важният урок на бъдещето" 2022 година

 

ПГТС "Арх.Йордан Миланов" взе участие в Регионалната програма „Работа в екип – най-важният урок на бъдещето“.

Целта на програмата е насърчаване на учениците да се стремят към постигане на по-високи резултати в учебно-възпитателния процес и развиване на умения, необходими за успешната им личностна и професионална реализация. На доброволен принцип бяха формирани екипи от ученици, които под менторството на своите учители разработиха проекти от следните категории:

Категория „Български език и литература“ - вижте презентацията

„Животът ни е пътешествие, идеите – пътеводител“

Категория „Работа с ученици със специални образователни потребности“

„Популяризиране на творческите умения и възможности на учениците със специални образователни потребности от гимназиален етап“

317351879 508153434676440 4618183319734706272 n315530426 449540900684833 7337171617264447266 n316998934 821975579089002 1738335972995611606 n317154904 864692058053269 8509424679195651656 n317387021 823415025615860 2009264626171534350 n317537042 861104635026082 922260772768630039 n317735575 695265141974317 4090569651536396725 n317948802 520743239977499 3353971878628438344 n

Категория „Професионално образование и обучение“

„Учебно-тренировъчната фирма-виртуална среда за обучение по предприемачество и бизнес за придобиване от учениците на професионални ключови и технически умения и навици за работа в екип“ - вижте презентацията 

 

 

Проект “ BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Обучение на наставници

В изпълнение на Дейност 4, Поддейност 4.1. на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 „,Подкрепа за дуалната система на обучение“ в Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ – гр. Перник се проведе обучение на наставници в педагогически и методически умения в периода от 07.09 до 15.09.2021г.

В обучението се включиха висококвалифицирани и дългогодишни служители на фирмите партньори на училището. Обучените наставници са за работа с ученици от специалност „Строителство и архитектура“, „Електрически инсталации“ и „Парково строителство и озеленяване“.

В рамките на три дни наставниците се запознаха с:

  • Нормативните документи, регулиращи условията и реда за осъществяване на обучението чрез работа (дуалната система на обучение);
  • Структурата на учебния план и учебната програма;
  • Педагогически методи за практическо обучение;
  • Техники за ефективна комуникация;
  • Методи за мониторинг и измерване на постигнатия напредък на учениците.

IMG 20210910 085300IMG 20210910 093415IMG 20210910 093535IMG 20210910 093848IMG 20210910 093851IMG 20210910 100102IMG 20210910 100917IMG 20210910 101001IMG 20210910 110717IMG 20210910 110736IMG 20210910 110749


Обучение на учители

В изпълнение на дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение и Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка на проект BG05M2ОP001-2.014-0001 в ПГТС „Арх.Йордан Миланов“ – гр. Перник се проведе обучение. Продължителността на обучението е в рамките на 3 дни - 24 академични часа и се проведе в периода от 09.09 до 12.09.2021г. Темата на обучението беше – Нови методи на оценяване, с Лектор – доц. Емилия Патарчинова от ЮЗУ -Благоевград

IMG 20210909 134108IMG 20210909 134125IMG 20210909 134328IMG 20210909 134336IMG 20210910 112910IMG 20210910 112958

  

Проект “ BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

ОБЯВА / ПОКАНА

 Във връзка с изпълнението на 2. Дейности в подкрепа на образователната система

по Проект “ BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Отправяме покана за двама външни експерти за разработване на национални изпитни програми.
В конкретния случай става въпрос за: Национална изпитна програма за специалност: Парково строителство и озеленяване – дуална система на обучение.
Външните експерти сключват договор за услуга по ЗЗД. Дейността се възлага еднократно за извършване на определена услуга, за кратък срок и се дължи определен резултат.

Подбор на кандидатите се извършва от комисия, която разглежда предоставените CV-та.

Място на подаване на автобиографиите – ПГТС „Арх. Й. Миланов“ град Перник

Срок за подаване на документите – 28.07.2021г. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон за връзка: 0878 472 144

Лице за контакт – Величка Велева

Дата на публикуване: 22.07.2021г.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През 2021г. ПГТС "Арй.Й.Миланов" взе участие в проекта на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

example poster React EU 1

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

табели

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ“

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение" ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Проектът ще предостави на работодателите възможност да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит, придобити по време на обучението в реална работна среда. Тези дейности ще улеснят прехода от образование към устойчива заетост. Проектът ще подкрепи действия за повишаване привлекателността на дуалната система на обучение сред учениците и родителите, както и повишаване на информираността в предприятията. На учениците от първи гимназиален етап ще се осигурява подкрепа за участие в дуалната форма на обучение чрез включването им в „пробно стажуване" в партниращото предприятие. Част от дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения на наставниците от предприятията-партньори. По този начин се обхващат в цялостен план различни компоненти, свързани с качеството на професионалното образование, включително учебно съдържание, образователна среда в училищата, добре подготвени и мотивирани педагогически специалисти. Създаването на условия за осигуряване на допълнителна финансова подкрепа за учениците по време на образователния процес ще намали социалния фактор като причина за тяхното отпадане от училище, а това е много важна национална политика, която ще бъде подкрепена чрез проекта. Проектът предвижда организиране и провеждане на информационни кампании, допринасящи за популяризиране и развитие на дуалната система на обучение.

Допустими дейности

Дейност 1. Подпомагане на училищата при въвеждането на дуалната система на обучение. Чрез тази дейност се осигурява възможност за взаимодействие на училището с бизнеса и улесняване достъпа до пазара на труда.

Дейност 2. Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

Дейност 3. Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение.

Дейност 4. Обучения на наставници в педагогически и методически умения.

Дейност 5. Популяризиране на дуалната система на обучение сред родителите за предимствата, ползите и възможностите за реализация на завършващите на пазара на труда от обучението чрез работа би довело до насочване и подкрепа на децата им за тяхното ориентиране и решение за избор на професия и на училища.

https://mon.bg/bg/100793

Прочети още: ...

Кой е тук

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia