Слайд 1

Описание на слайд 1

Слайд 2

Описание на слайд 2

Слайд 3

Описание на слайд 3

Слайд 4

Описание на слайд 4

Слайд 5

Описание на слайд 5

Слайд 6

Описание на слайд 6

Слайд 7

Описание на слайд 7

ДЗИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЗИ 2017-2018г.

ЗА РОДИТЕЛИ

Уважаеми дами и господа, родители,

на 21 и 23 май. 2018г. ще се проведат държавни зрелостни изпити на учениците от випуск 2018 година. Във връзка с организацията и провеждането на изпитите и на основание чл. 8, ал. 1, т.3 от Наредба № 3 /17.05.2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити на територията на училището се допускат до трима представители на родителите, които Училищното настоятелство на ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ гр. Перник трябва да определи.

Уважаеми родители тези от вас , които имат желание да присъстват на ДЗИ- сесия май 2018г., моля да попълнят заявление със свободен текст, което да изпратят на електронната поща на училището ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) или да входират в деловодството в срок до 04.05.2018г.

Важно е да знаете:

Представители на родителите НЕ МОГАТ да бъдат:

  1. Родители на зрелостници;
  2. Лица, извършващи образователни услуги на зрелостници;
  3. Лица с завършено висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС 125 от 2002г. (ДВ, БР. 64 ОТ 2002Г.), съответстващо на учебния предмет

Липсата на горепосочените обстоятелства се удостоверява от представителите на родителите с декларация по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката.

Представителите на родителите имат следните ПРАВА:

  1. Да присъстват при подготовка на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит
  2. Да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали , консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;
  3. Да присъстват при допускане на зрелостниците в сградата на училището;
  4. Да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;
  5. Да наблюдават работата на квесторите по коридорите;
  6. Да присъстват при предаване от квесторите на директора на училището на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници.
  7. Да подават сигнали при нарушение на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Представителите на родителите НЯМАТ ПРАВО на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Пожелавам на всички вас ползотворно и градивни партньорство с колектива на ПГТС „Арх. Й. Миланов“ гр. Перник, който ще провежда ДЗИ- Май 2018 година

С УВАЖЕНИЕ,

Цветелина Миленова

Директор на ПГТС „Арх. Й. Миланов“- Перник

Кой е тук

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Календар

Please update your Flash Player to view content.
Europe, Sofia